Results for laser

laser
 
2017.
In 2017 dienden 19.688 personen een verzoek om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken: dit aantal is vergelijkbaar met dat van 2016, toen 18.710 personen een dergelijk verzoek indienden, en ligt veel lager dan in 2015. DESERTFEST 2017 Programma Trix Antwerpen.
Laser Europa Cup Trophy Van Laer Sailing OBK van 14 tot 16 mei 2016 KYCN.
HOME REGATTA'S' Internationaal Laser Europa Cup Trophy Van Laer Sailing OBK van 14 tot 16 mei 2016. Laser Europa Cup Trophy Van Laer Sailing OBK van 14 tot 16 mei 2016. Laser Europa Cup Trophy. Van Laer Open Belgian Championship.
Laser licht Wikipedia.
De bandbreedte van een laser wordt grotendeels bepaald door hoe smalbandig de energieovergangen van de atomen in het lasermedium zijn, maar ook door de constructie van de laser die erop gericht kan zijn om heel smalle of juist heel brede golflengtegebieden te bestrijken.
Toepassingen van lasertechniek Wikipedia.
Bij patiënten met grote angst voor de tandarts kan een laser gebruikt worden om pijnloos gaatjes te verwijderen zonder dat de patiënt er iets van merkt De voordelen hiervan zijn dat het weggelaserde gaatje tevens wordt gesteriliseerd, met als gevolg minder kans op een ontstoken zenuw in de kies of tand en minder pijn tijdens het jaarlijks bezoekje aan de tandarts.

Contact Us